Posted in Uncategorized

Thành ca, không phải nói không yêu đương gì à?

Anh Thành, không phải nói không yêu đương gì à?

Tác giả: Sơ Hòa

Văn án

Một câu chuyện ngọt ngào ngắn ngắn có thịt

Tuân Lạc Bạch x Thành Độ

Hồi đi học “có xích mích”, tốt nghiệp trung học, rồi một người du học còn người kia nhập ngũ, gặp lại thì lên giường làm bạn, làm bạn được ba năm, bạn thụ lòng dạ hẹp hòi còn xù lông bắt đầu rên rỉ…

Công thở dài: Gần 30 tuổi rồi, có thể không mần không?

Thụ vừa cưỡi vừa gào: Không thể!

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Hoàn

Posted in Cryptic & Creepypasta, Uncategorized

Cryptic ngắn

[Ngày anh ta ra đời]
Ngày anh ta đến với thế giới…
Vào ngày đó, tôi tặng anh ta hoa. 
Liệu anh có hạnh phúc không?
Anh ta đã cười và ôm lấy tôi. 
Tôi sinh ra ngay ngày sau ngày anh ta ra đời.
#CÁ
© Mật Mã Cryptic

Credit: http://www.thejapanesehorror.com/

———————

Cám ơn sự đồng ý chuyển ngữ của bạn Shishou :> Hãy ghé qua link ở trên like và ủng hộ bạn ấy, cám ơn bạn ấy càng tốt 

———————

Thanks for Shishou :
>